Wednesday, December 09, 2009

.:: Pembahagian Taqwa ::.

Tingkatan Taqwa menurut al-Kalbi dalam tafsirnya terbahagi kepada 5 iaitu:
  • Takut kepada kufur, ini merupakan maqam Islam
  • Takut melakukan maksiat, ini adalah maqam Taubat
  • Takut melakukan hal yang syubhah, ini merupakan maqam wara'
  • Takut melakukan hal yang harus, ini tingkatan orang yang zuhud
  • Takut jika terfikir selain daripada Allah. Ini merupakan tingkatan orang yang sampai kepada tahap musyahadah (Ihsan yang tertinggi)

No comments: